free website creator

HAUKAN PESÄN HISTORIIKKI

Kultarinta-tilan siirtyminen kaupan kautta huhtikuun 5 päivänä 1968 Carl-Erik ja Marina Boströmeiltä kannatusyhdistyksen omistukseen antoi alkusysäyksen ja loi mahdollisuudet Haukka-Veikkojen suurhankkeelle: omalle partiokämpälle, joka sijaitsi Kultarinta-kukkulalla Vihdissä.

Jo 22.4.1968 hallituksen kokouksessa keskusteltiin hirsimökin hankkimisesta tontille. Ja lippukunta esitti toivomuksenaan 10.9.1968 kannatusyhdistykselle, että saataisiin väliaikainen maja Kultarinta-tontille. Samalla pidettiin jatkuvasti yllä toivoa paremmasta majasta. Hankkeille oman värinsä toivat sittemmin surullisen kuuluisat Hiiskulan kartanon hirret, lahoja kun olivat.

Vuonna 1969 järjestettiin kämpän nimikilpailu. Ehdotuksia tuli tusinan verran, joista mainittakoon mm. Haukkaharju, Haukan Hammas, Havela, Kypärämäki ja Piehkana Bæsse eli Haukan Pesä. Nimeksi valittiin viimeksi mainittu Haukan Pesä, jota ehdottaja- perusteli "nimen kaksipuolisuudella - siis myös vähemmistökansat huomioitu."

Nimi oli, mutta itse kämpästä ei ollut vielä tietoa.

Hirsimökin hankintasuunnitelma sai uuden käänteen kun Arvo Westerlund Oy lahjoitti parakin elementit, jotka olivat täysin käyttökuntoiset. Nopeasti tehtiinkin niihin perustuvat rakennuspiirustukset ja lähdettiin virastoista anomaan tarvittavia lupia.

Nopeaan tahtiin tehtiin suunnitelmat parakki elementtien muuttamisesta kämpäksi ja niin päästiin 9.6.1972 töiden alkuun. Työt aloitettiin paalutuksella ja jo 27.7 voitiin pitää perustusten katselmus. Kantavat rakenteet ja hormit olivat valmiit 22.8. ja 8.9.1972 suoritettiin loppukatselmus. Välittömästi tämän jälkeen kämppä luovutettiin lippukunnan käyttöön.

Kämppä käsitti aluksi vain seinät, katon ja lattian, josta oli hyvä jatkaa talkoovoimin eteenpäin. Aluksi tehtiin sisustusta kuten esimerkiksi laverit, penkit ja kaapit. Ulkopuolelta taloa maalattiin ja laitettiin räystäslaudat paikoilleen.
Kevättalvella 1975 vedätimme sähköjohdot kämpän sisälle, loppu kesällä Vihdin Sähkö Oy veti sahkölinjan tontille ja edelleen sahköpäätauluun. Sähkövalo syttyi ensimmäisen kerran 26.09.1975 Haukan Pesässä, josta hetkestä päiväkirja kertoo: "Jo sytytti, pitää olla Onsram."

Enää ei tarvinnut tehdä talkootöitä öljy-lampun valossa ja käsivoimin. Nyt työtämme helpottivat erilaiset sähkötyökalut, joiden avulla jatkoimme kämpän kunnostusta. Rakensimme varastoon hyllyjä, keittiöön kaappeja ja työtasoja, puuceen sekä teimme erilaisia viimeistelytöitä.


Koska käytössä ei ollut kaivoa, jouduttiin käyttövesi useiden vuosien ajan hakemaan kanistereilla läheisestä järvestä, kunnes kesällä 1965 porautettiin lippuaukean viereen 65 metriä syvä porakaivon. Pumppu asennettiin 3.6.1980 ja vesi maistui kylmän raikkaalta.

Vuodet kuluivat Haukan Pesällä oleskellen, mutta jokin sieltä vielä puuttui ja tuo jokin oli sauna, jonka rakennus töihin ryhdyttiin lähes 12 vuotta kämpän valmistumisen jälkeen. Vuonna 1984 oli päätös saunan rakentamisesta jo niin pitkällä, että ryhdyttiin rakentamaan uutta varastoa, jotta sauna saataisiin pystytettyä vanhan tilalle. Alkukesästä -84 saatiinkin uusi varasto valmiiksi ja alkoi itse saunan rakentaminen.

Nopeaan tahtiin nousi kämpän päähän entisen varaston perustuksille uusi ja upea sauna. Sauna, jossa ensimmäiset joulusaunat vietettiin 17.12.1984, ja jonka vihkilöylyjä heiteltiin 2.2.1985. Saunan valmistumisen myötä jouduttiin myös uusimaan kämpän viemäröinti, joka saatettiinkin asianmukaiseen kuntoon vuonna -86. Työt kämpällä eivät loppuneet saunan valmistumiseen, päinvastoin. Saunan myötä nousi myös kämpän käyttöaste ja sen myötä jouduttiin yhä uusiin korjaustöihin. Lukuisista talkoista mainittakoon seuraavassa vain näkyvimmät. Vuonna 1988 uusittiin kämpän jo hieman hataraksi käynyt katto. Uuden upean teräs takan kämppä sai vuonna -90. ja seuraavana vuonna olikin aika parantaa kämpälle johtavaa tietä. 90-luvulla uusittiin kämpän koko keittiö ja 2000-luvulla kaivon käsikäyttöinen pumppu korvattiin sähköpumpulla. Ympäristöasetusten muuttuessa Haukan Pesälle rakennettiin täysin uusi, moderni sähköllä toimiva kompostikäymälä kesällä 2006. Sudenpennut, vartiolaiset ja vaeltajat retkeilivät ahkerasti kämpällä koko -90 luvun ja jos vapaita viikonloppuja jäi, ne pyrittiin vuokraamaan muiden lippukuntien käyttöön.

Vuosituhanteen vaihtuessa Haukka-Veikkojen kunniakas toiminta hiljalleen hiipui. Viimeisien vuosien ponnistelusta huolimatta edessä oli väistämätön, kun innostuneiden johtajien puutteessa lippukunnan perusta, sudenpentu- ja vartiotoiminta jouduttiin lopettamaan. Vuonna 2005 Haukka-Veikot ry:n ylimääräinen kokous päätti lippukunnan lakkauttamisesta. Haukka-Veikkojen kannatusyhdistys muutettiin Haukka-Veikkojen perinneyhdistykseksi, jonka aktiivisen jäsenistön ansiosta Haukan Pesän toimintaa vuokrakämppänä voitiin jatkaa lippukunnan lopettamisesta huolimatta.

Nykyään Haukan Pesä on varustetasoltaan eräs parhaimmista partiokämpistä. Tehokas keittiö sähköliesineen ja turvallinen sähkölämmitys takaavat huoltopuolen onnistumisen sekä jättävät enemmän aikaa varsinaiseen toimintaan.
Paljon on siis tehty. Siitä iso kiitos kaikille mukana olleille, jotka työllään ovat antaneet Haukka-Veikoille mahdollisuuden viettää leppoisia, mutta tapahtuma rikkaita päiviä ja ennen kaikkea öitä Haukan Pesällä.

HAUKKA-VEIKKOJEN PERINNEYHDISTYS

Haukan Pesän vuokrausta ja ylläpitoa hoitaa sen omistaja, Haukka-Veikkojen Perinneyhdistys Ry. Haukka-Veikkojen perinneyhdistyksen tehtävänä on vaalia vuonna 2005 lopetetuun helsinkiläisen partiolippukunnan, Haukka-Veikkojen, perinteitä, sekä ylläpitää partiolippukunnan käytössä ollutta Haukan Pesää. 


Haukka-Veikkojen Perinneyhdistys kiittää Haukka-Veikkojen Kannatusyhdistystä ja Äitikerhoa niiden  aikanaan antamasta tuesta ja mittavasta työpanoksesta sekä yhtyy Äitikerhon sanoihin ensimmäisessä vieraskirjassa :

"Hyv' on poikien elellä Haukka-Veikkojen oleilla vuoren suuren hartehilla tuvan ison isäntinä."